2023/09/23 KGBL夏季大会 決勝戦 vs 花小金井サイドワインダーズ(小平市) ● 敗戦

天神グラウンド 14:09開始 15:37終了

  123456 計
ラ 000000 0
サ 210110× 14